Rodowód

Argo Přízrak Karpat

A68 Oh P1, A(0/0)

Arin na Blatech

A67 Og P1, B
Gaj Jimili CS

A66 Og P1, A(0/0)
Aris Hlas divočiny CS

A68 E1 Od R1 P3, C(2/2)
Alda od Pavlišina CS

A62 Oc P1
Connie Volání rodu

A61 C2 E1 K1 Oi R1 P3, C(2/2)
Atos ze Šedého dolu CS

A67 E3 Of P1, A(0/0)
Dyna ze Slivníku CS

A61 C2 E1 K1 Od P3, A(0/0)
Avahoc Stín vlka

A60 K1 Of P1, A(0/0)
Atos Tinkin dvor

CS A68 E3 Og P3, A(0/0)
Atos Šedá eminence

A68 E1 Og R1 P1
Ada Hreškov dvor CS

A62,5 D5 K1 Oi R1 P3
Bonie Mrazivé ticho

A62 K1 Oh P1, B(0/1)
Adon Irpruš

A69 Oh P1, A(0/0)
Ajša Dar přírody CS

A64 E1 K1 Og P1, A(0/0)
Enya z Rosíkova

A65 Og R1 P3, A(0/0)

Dak z Rosíkova

A67 C2 Oh R1 P1, A(0/0)
Bux z Krotkovského dvora CS

A69 Oh R1 P3
Cézar od Pavlišina CS

A69 Oh P1
Moňa z Krotkovského dvora CS

A63,5 Oh R1 P1
Vebi z Rosíkova

A61 E1 K1 Oi R1 P5
Macek z Rosíkova CS

A66 E1 Og P1
Chizma z Rosíkova CS

A60 E3 K1 Oh P1
Hera z Rofa

A67 E1 Og R1 P1, A(0/0)
Tambury z Rosíkova

A68 Og R1 P1, A(0/0)
Ars z Vel’kej Fatry CS

A67 K1 Ob R1 P1
Bona ze Šedého dolu CS

A63,5 E1 F2 Od R1 P3
Elba z Rofa

A62,5 E1 K1 Oc R1 P3
Athos Chocholan

A65,5 Of R1 P5
Unka z Rosíkova CS

A63 E1 K1 Oh R1 P3

Leave a Reply